Bạn online.


Tôi là nữ hiện tại tôi 27 tuổi, tôi có quen một anh chàng trên mạng cách đây 2 tháng.
Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau, nhưng tôi cũng không tin tưởng lắm những mối quan hệ trên mạng.
Thà cứ như vầy có người nói chuyện còn hơn gặp nhau rồi thất vọng hoặc không còn hứng thú với nhau nữa.
Một mối quan hệ như vậy các bạn có thấy ổn không?Bình luận
Viết bình luận